През април 2018 г. доверието на българските потребители нараства, очакванията им за развитието на икономиката и на собственото им финансово състояние през следващите 12 месеца е оптимистично, те не очакват повишаване на безработицата и планират покупка на предмети с дълготрайна употреба. Това показват обобщените данни от анкетите на Националния статистически институт. Показателят, измерващ доверието, се повишава с 1.8 пункта спрямо нивото си от януари като в градовете увеличението е с 1.0 пункта, а в селата - с 4.1 пункта.
Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца е леко влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца се подобряват.
И в градовете, и в селата хората оценяват оптимистично финансовото състояние на домакинствата си през последните 12 месеца, макар че в селата нагласата сега е по-негативна, отколкото през януари. За следващата една година очакванията са позитивни и така показателят се увеличава с 1.6 пункта.
Потребителите остават на мнението, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през януари. Официалните данни за инфлацията са 2.2% за март спрямо същия месец на 2017 г., и 1.8% през януари. 
Потребителите очакват, че равнището на безработицата през следващите 12 месеца ще се запази или леко ще намалее като балансовият показател се понижава с 4.2 пункта и достига най-ниската си стойност от юли 2001 г. досега.