Русенската машиностроителна фирма „Спарки“ завършва първото тримесечие на настоящата година със счетоводна загуба от 349 хил. лева, става ясно от предварителния, неодитиран отчет на дружеството за миналата година. Финансовият резултат се влошава съществено спрямо предходната година, когато беше отчетена печалба от 481 хил. лева. Това е и три пъти повече от загубата за цялата минала година.
За периода януари-март „Спарки“ отчита на индивидуална база нетни приходи в размер на 6,419 млн. лв. спрямо 6,649 млн. лева за предходната година. Продажбите намаляват с 3% или с 230 хил. лева. Разходите обратно нарастват с близо 600 хил. лв.
Към 31 март общата сума на активите на „Спарки“ е 38,146 млн. лв., а стойността на собствения капитал пада под 10 млн. лева и вече е 9,914 млн. лв.
За тримесечието текущите пасиви на машиностроителната фирма нарастват с 1,3 млн. лева до 27,468 млн. лева и надвишват с около 7,8 млн. лева текущите активи, което показва, че фирмата има проблеми с управлението на паричните потоци. За януари-март са платени лихви в размер на 240 хил. лева.
„Спарки“ се бори с многомилионните си задължения вече 5-6 години, но те си остават на едно постоянно ниво като редовно се разсрочват. Основен кредитор на русенското дружество вече е Българска банка за развитие. 
Към края на март „Спарки“ дава работа на около 480 човека.