Вредните емисии на въглеродния диоксид у нас са се увеличили с 8.3% през 2017-та година, сравнено с 2016-та, показва проучване на Евростат.

България попада в топ 3 на замърсителите с емисии въглероден диоксид, като в тази отрицателна класация пред нас са Естония и Малта.

За 2017-та като цяло в Европа се наблюдава увеличение на вредните емисии, като средното повишението е 1.8% за ЕС.

Първенците, които отчитат спад във вредните емисии въглероден диоксид, са седем: Финландия, Дания, Великобритания, Ирландия, Белгия, Латвия и Германия.

За 2017-та година България създава 1.5% от замърсяването с емисии въглероден диоксид в целия ЕС, показва още изследването.