На българския пазар на труда има дефицит на специалисти по дадени професии и излишък на специалисти по други, като най-голям е недостигът на инженери - 29 процента. Това показват данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Недостигът на експерти за „Обслужване на клиенти“ е 15%, на търговци - 14%, на ИТ специалисти - 11%, а на специалисти „Човешки ресурси“ - 9%.
Данните показват, че излишък на специалисти има най-много в администрацията - 23%, във финансите и счетоводството - 20%, както и на оператори в кол центровете - 9%.
В своя анализ от АИКБ са използвали и данни за студентите у нас по професионални направления, според рейтинговата система на висшите ни училища от 2017 г. Според данните в направлението „Икономика“ учат най-много студенти - 47 131, в „Администрация и управление“ - 20 133 студенти, „Педагогика“ - 12 711, „Право“ - 10 392, а в „Обществени комуникационни и информационни науки“ - 4606 студенти.
Най-малко са студентите в пет професионални направления във висшите ни училища. В „Електротехника, електроника и автоматика“ учат 7394 студенти, в „Общо инженерство“ - 6873, в „Машинно инженерство“ - 4672, „Математика“ - 435, а в „Металургия“ има 332 студенти.
В анализа на АИКБ са представени и данни за тенденциите във външната миграция на България. Те показват, че от 1992 г. до 2016 г. общият брой на емигриралите българи от страната е около 1 000 000. Учениците, напуснали България в периода 2011-2017 г., са 41 486.