Съвместни проекти по Дунавската стратегия в областта на речния транспорт, приложението на възобновяемите енергийни източници в задвиждането на водни съдове и други сфери от взаимен интерес договориха Русенският университет и Военноморската академия в Констанца при двудневните работни срещи на румънската делегация. Посещението по инициатива на румънските партньори е в рамките на сключеното в края на 2011 г. споразумение за сътрудничество между двете висши училища.
Останахме впечатлени от подготовката, която имаха колегите за нашия университет и от техните конкретни предложения за работа с различните факултети, коментира проф.Юлияна Попова. Тези съвместни проекти са доказателство, че всички обвинения към българи и румънци в Европа са напълно безпочвени и ние имаме потенциал за научно развитие, допълни проф.Николай Михайлов, също от българска страна.
Румънската  делегация беше водена от д-р Каталин Попа, назначен от ректора на Академията за отговорно лице по изпълнение на споразумението. Преди да дойдем в България анализирахме всички учебни заведения и избрахме Русенския университет като най-подходящ партньор заради активната му работа по Дунавската стратегия, изследователския му и образователен потенциал, каза д-р Попа.