Интересна инициатива посветиха на празника на Русе учениците от Професионалната гимназия по облекло. Това е играта „Познай сграда, личност и площад от миналото“ - на две табла в училищното фоайе са показани снимки с емблематични места и русенци-революционери, които учениците трябва да разпознаят. Отговорите си ще попълват на специални талони, а по тях ще бъдат определени най-запознатите с историята на Русе. 
И други свои изяви гимназистите включиха в поредицата от празнични събития. Членовете на клуб „Съвременник“ с ръководител Татяна Нахабедян представиха историята на празника на Русе. Проведена бе тематична викторина, като специален акцент бе създаването на гимназията и утвърждаването й като Модното училище на Русе.