- Г-н Кръстев, днес „Дунарит“ АД празнува 115 години от създаването на първата оръжейна фабрика в България. С какво настроение посрещате годишнината?
- Персоналът е пълен с оптимизъм, защото 115 години са много време за една фирма. Съвсем откровено мога да кажа, че през това време имаше много трусове, но и много приятни мигове. Особено забележителна в този дълъг период в историята на завода ще остане 2017 година. За изминалите 12 месеца ние постигнахме връх в продажбите на военна продукция, които ни донесоха 160 милиона лева приходи, като 155 милиона от тях са от реално производство на военна техника. 
Добрите резултати са следствие и на работата на оперативното ръководство на завода. В това число влизат отделните дирекции, инженерно техническият, производственият и помощният персонал, както и на работещите в маркетинга и финансите в дружеството. С разширяването на производствените мощности успяхме да изпълним всички подписани договори в срок и с необходимото качество.
- Как подействаха трусовете на работещите в „Дунарит“ след август миналата година?
- Съветът на директорите успя да създаде една относително спокойна обстановка за работа във фирмата. Така персоналът се изолира от външните обстоятелства, които утежняваха нашата основна дейност. Фирмите, които работят със завода, започнаха да оценяват репутационния риск при работа с нас, което също затрудни сключването на допълнителни договори за износ на военна продукция. Постигнатите добри резултати обаче накараха работниците да забравят бързо неприятностите от август и постепенно негативите отшумяха.
- Има ли фирми, които се оттеглиха от съвместната ви работа след август 2017 година?
- От контрагентите ни никой не се отдръпна от съвместната ни работа, но с някои от тях трябваше да влезем в обяснителен режим, какво се случва, защо това е така, какви са причините и какво е бъдещето на „Дунарит“. Така наред с изпълнението на основната програма по производство и продажба ние считаме, че сме изпълнили един сериозен социален ангажимент към Русенския регион, защото в завода работят над 1200 човека, които хранят семейства. Не се отдръпнаха и доставчиците ни в региона и извън него.
- Разбра ли се вече каква е причината за получилите се неразбории с Министерството на икономиката?
- Все още не е добре изчистен въпросът със собствеността на „Дунарит“ и от това се предизвикнат интересите към завода от други фирми със същия статут. Така в последните години нашата дейност периодично започна да се затруднява, защото от време на време хората работят в една необичайна среда и усилията, и вниманието им се отклоняват в друга посока, вместо да гледат сериозно на производството на военна продукция. А всеизвестно е, че в нашата дейност само малко отклоняване на вниманието може да доведе до необратими последици. 
- За колко партньори изнесохте военна продукция през миналата година?
- За 2017-а повече от 50% от произведената ни продукция е за двама стратегически партньори, като само единият държи 33 на сто от продажбите ни.
- Какво се предвижда за тази година?
- Очакваме този месец да подпишем договор с Азия, по който работим повече от 10 години за създаване на авиационен боеприпас. Този контракт е за около 3 години, и въпреки че не изпълва на 100% мощностите на фирмата, дава една постоянна сигурност за персонала. Затова сме раздали на много места оферти и очакваме сключване на договори. Нашият бизнес обаче зависи от международната политическа обстановка, отпускането на средства за военна продукция от бюджетите на съответните държави, отражение дори дават самите политически лидери на големите сили  като САЩ и Русия, които решават къде ще се създаде конфликт и къде ще се потуши. Така че нашата работа е трудно предвидима за дългосрочни договори, но ние гледаме да бъдем в кондиция с всичко това и да имаме производствена възможност да посрещнем нуждите от военни боеприпаси.
- Освен авиационни боеприпаси, какво друго произвежда „Дунарит“?
- Другото ни производство е на артилерийски, инженерни боеприпаси и експлозиви за цивилни нужди.
- В тези сътресения през миналата година социалната програма изпълнена ли е?
- Да. Дори доходите на всички 1200 работещи в „Дунарит“ нараснаха с 10% и средният доход на човек в края на годината беше 1236 лева. В тази сума се включват ваучери за храна, които се получават всеки месец, и за Великден и Коледа. Тук е моментът да кажа, че тази година се очаква спад по отношение на производството, но вероятно продажбите ще бъдат същите.