Въвеждат европравило с промени в закон

Ако индекс, който се използва при пресмятането на лихвите по заеми и други операции, спре да се изготвя или се промени съществено, банката няма да има право да вдига лихвата при замяната му с нов. Тя трябва да е на нивото при отпускането на кредита.

Това предвиждат промени в Закона за кредитните институции, внесени в парламента от шефката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова.

Поправката трябва да влезе в сила от 1 юли 2018 г. Стоянова предлага и специални текстове за защита на българските потребители (виж по-долу).

Два лихвени индекса - “Софибид” и “Софибор”, няма да се изчисляват от 1 юли 2018 г. от БНБ. Управителният съвет взе това решение на 14 март 2017 г. и е уведомил търговските банки с писмо. В него ги информира за промените в изчисляването на двата индекса при операции в левове.

В момента двата индекса се изчисляват от регламентен комитет, в който участват представители на БНБ, Асоциацията на банките и дилърската асоциация.

“Софибор” е важен, защото е елемент при формирането на плаващите лихви по потребителските, ипотечните и корпоративните заеми в левове. Проектът задължава банките да заменят “Софибор” с друг индекс.

Това ще наложи преподписване на договори за заем , които предлагат кредити със “Софибор”, ако някой друг не продължи да го изчислява, вместо БНБ.

Менда Стоянова: Защитаваме потребителите 

“Проектът, на който съм вносител, транспонира текст от еврорегламент. За да защитим потребителите, т.е. хората с ипотечни и потребителски заеми, предлагаме специален текст”, коментира за “24 часа” шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова.

В него се казва, че в момента на замяната на един индекс, който служи за основа на изчисляване на оскъпяване по заеми в левове, с друг или с нов начин на изчисляване на лихвата, тя не може да надвишава равнището, посочено в договора, обясни Стоянова. Условията за потребителите не трябва да се влошават заради замяната на един индекс с друг, допълни тя.

“В конкретния случай от 1 юли, когато индексът “Софибор” няма да се поддържа от БНБ, всички банки, които го използват, трябва да го заменят с “Юробор”. Впоследствие се очаква и “Юробор” да престане да се поддържа, но потребителите и тогава ще бъдат защитени от законовия текст”, обясни Стоянова.

Затова с внесения проект за допълнение на Закона за кредитните институции се транспонирал еврорегламент, който предвижда, че при отпадане на индекс, който служи за изчисляване на лихви или за други цели, той да бъде заменян с друг.

Всяка банка трябва да представи в БНБ план за тази замяна, който да бъде одобрен и това да се случи, добави Стоянова. 

Петър Андронов:  Въвежда се еврорегулация

“Ако някой ден по каквато и да е причина международен или национален индекс преустанови съществуването си, трябва да има ред по който да продължат да функционират пазарите и да се изпълняват сключените договори. Това е естествено решение на европейския регулатор, което се въвежда с промени в закон и у нас”, заяви за “24 часа” председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов.

“Да, наистина БНБ спира да смята “Софибор”, както вече обяви. Това означава, че тя се оттегля от ролята си на администратор. Ние не знаем дали няма да продължи да го смята някой друг. По-скоро очакваме да има такъв”, заключи Андронов.