Броят на имотните сделки в Русенска област се увеличава с 14% през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2017 г., показват данните в Имотния регистър на Агенцията по вписванията. Забелязва се и значителен ръст на регистрираните наеми и договорни ипотеки. 
За периода 1 януари - 31 март са регистрирани общо 1021 сделки с недвижими имоти, при 893 за същия период на миналата година. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти - жилища, земи, търговски и производствени помещения.
Данните на Агенцията по вписванията показват и увеличение на договорните ипотеки. Техният брой през януари-март е 343, което е с 8,2 на сто повече от миналогодишните 317 за същия период. Изглежда че значителното намаление на лихвите по ипотечни кредити дава ефект и все повече русенци теглят заеми, като дават в залог вече притежаван от тях имот. 
Това обаче не означава, че с кредита непременно се купува друг имот, той може да се използва за всичко. В подкрепа на тази теза говори фактът, че намаляват учредените законни ипотеки, каквито се вписват (обикновено от банките) когато за обезпечение на кредита служи закупуваният имот. Те са едва 88 през това тримесечие. Така че закупените със заем имоти са доста малка част от регистрираните сделки.
С ръста на покупко-продажбите се увеличават и регистрираните наемни договори, показват данните на Агенцията по вписванията. Броят им нараства до 293 спрямо едва 208 за същото тримесечие на миналата година или увеличението им е с 41%. Данните на регистъра обаче не отчитат за какъв вид имоти става въпрос и въз основа на тези числа не може да се каже, че има някаква тенденция към живот на квартира за сметка покупката на собствен дом. По-скоро все повече наемодатели излизат на светло, регистрирайки договорите си черно на бяло вместо да разчитат само на устни споразумения.