Над половината фалшиви български банкноти, открити през миналата година, са от 20 лева, показват данните на централната банка. Това е и купюрата с най-голям дял в структурата по брой на банкнотите в обращение (29.67% от всички банкноти, 134.4 млн. броя).
В Националния център за анализ на БНБ през 2017 г. са задържани общо 919 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение, с 22% по-малко, отколкото през предходната. С най-голям дял са фалшивите двайстолевки - 58.22%, следвани от банкноти от 50 лв. (20.78%) и от 10 лв. (18.93%). Неистинските банкноти от 2, 5 и 100 лв. са общо 19.
През 2017 г. са задържани 766 броя подправени монети, в т.ч. 22 броя от 2 лв., 246 бр. от 1 лв., 475 бр. от 50 ст. и 23 бр. от 20 ст.
Задържаните фалшиви евробанкноти са 7645 бр., доларите - 445 бр.
В структурата по брой на банкнотите в обращение в края на 2017 г. с най-голям дял по стойност са петдесетолевките (39.41%).