Броят на задържаните фалшифицирани български банкноти през третото тримесечие на тази година достига 197 броя. От тях най-висок дял имат купюрите от 20 лева (55.84%), сочат данните на Българската народна банка.
Задържаните чуждестранни банкноти обаче са далеч повече - 1837 броя евро, 100 броя щатски долара и 54 броя банкноти от други чуждестранни валути.
През същия период на 2007 г. са били задържани близо 10 пъти повече фалшиви български банкноти - 1153 броя, като и тогава 20 лева отново е била най-подправяната купюра. По-голям е бил и броят на заловените чуждестранни фалшиви пари - 3521 броя евро, 2 362 броя щатски долари и 19 броя банкноти от други чуждестранни валути.
Стойността на парите в обращение у нас нараства двойно през последните 10 години. Така към края на третото тримесечие на тази година парите в обращение достигат рекордна стойност от 15.079 млрд. лева. За сравнение, към края на септември 2007 г. банкнотите и монетите в джобовете ни са възлизали на 7.568 млрд. лева. 
Тенденцията за увеличаване на наличните пари в икономиката продължава устойчиво, като само за последните 12 месеца те са нараснали с 12.69%, или 1.698 млрд. лева. Тъй като в страната ни действа валутен борд, ръстът се обуславя от увеличаващите се валутни резерви на централната ни банка.