Археологът Върбин Върбанов ще представи резултатите от теренните проучвания на античната крепост Тримамиум при село Мечка. Днес от 18 ч в Екомузея Върбанов ще разкаже за миналогодишната дейност по разкопките, които бяха подновени след осемгодишно прекъсване. Находките в пространството от 50 кв.м са 46. Сред тях има монети, токи, фибули, ножове, лампи и фрагменти от стъклени съдове, за по-голямата част от които се предполага, че са от периода на 6 век. Намерени са също над 1200 фрагмента керамика. При разкопките на античната крепост беше открита и част от амфора с изцяло запазен шестредов надпис на старогръцки език. Предполага се, че амфората е служела за пренасянето на зехтин за ритуали от местната християнска църква.