Пореден акт за нарушение отнесе заводът за автомобилни части „Монтюпе“ при извършените извънредни проверки на 15 април след сигнали на граждани за миризма на бакелит, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите.
От фирмата не са изпълнили даденото при предишни проверки предписание за постоянно затваряне на транспортните врати 3 и 4 на западната фасада на Хале 3. За неспазване на дадено предписание санкцията е от 2000 до 20 000 лева.
При извънредната проверка на 15 април и към 9.30 часа, и към 20 часа вратите 1, 3 и 6 са били отворени, като през тях не е имало движение на техника, на хора или пък товаро-разтоварни дейности. Това е документирано и със снимки, посочват от екоинспекцията. 
Мярката за регулиране ползването на транспортните врати на Хале 3 е въведена през 2017, за да се ограничи изпускането на вредни емисии от завода във въздуха, вследствие на което към града се носи специфична миризма. От РИОСВ припомнят още, че дружеството има задължение да докладва писмено за отварянето на вратите ежеседмично.