Абсолютна е необходимостта от втори мост над Дунав в района на Русе и Гюргево. Това становище бе записано в решенията на общото годишно събрание на асоциация Еврорегион Данубиус, което се проведе вчера в Къща Комана в окръг Гюргево. Предложението за втория мост бе на русенския областен управител Галин Григоров, който в момента е и зам.-председател на сдружението, то бе подкрепено от председателя на Окръжния съвет на Гюргево Мариан Мина, председател на Еврорегион Данубиус. 
В отчета изпълнителният директор Лили Ганчева открои дейността на работна група по земеделието, множеството трансгранични проекти, много културни прояви.