Вписването в Лозарския регистър, администриран от Изпълнителна агенция по лозата и виното /ИАЛВ/ е абсолютно безплатно. ИАЛВ няма практика да контактува с производителите неофициално - чрез телефонни разговори. Такова съобщение публикува на сайта си вчера Областна дирекция „Земеделие“, както научи „Утро“ - заради опити на мошеници от други райони на страната да измъкват пари от лозари и винари, „за да ги впишат в Лозарския регистър“.
Такива случаи в Русенско не са регистрирани, но няма гаранции, че няма да се случат за в бъдеще, затова предупрежденията се публикуват в цялата страна, обясни директорът на ОДЗ-Русе Борислава Братоева.
 За целите на контрола, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) поддържа лозарски регистър, в който се вписват гроздопроизводителите, лозарските стопанства, винопроизводителите и оцетопроизводителите с техните производствени обекти. Досиетата на гроздопроизводителите и производствените досиета на вино- и оцетопроизводителите са част от лозарския регистър. За да бъдат вписани, производителите подават лично или чрез упълномощено лице в съответното териториално звено на ИАЛВ по местонахождение заявление по образец. При изрядност на документите се издава удостоверение за регистрация с уникален идентификационен номер (УИН). Вписването е еднократно, не може да се извърши дистанционно - по телефон или по електронна поща и към настоящия момент не се заплаща такса за вписване и актуализация на данните в регистъра.
При съмнения, относно легитимността на лица, представящи се за представители на известна институция в лозаро-винарския сектор, е препоръчително да се осъществи контакт с ИАЛВ, в качеството й на единствен контролен орган в сектора, за да бъде проверена предоставената Ви информация, препоръчва ОДЗ-Русе.