45 русенци са одобрени да станат детегледачи по проекта „Родители в заетост“, който се финансира с европейски средства. Общо за първия етап от реализацията на този проект, който позволява на родители, които не са успели да намерят място за своето дете в детска градина, да намерят грижовен помощник, са се кандидатирали 65 желаещи да са детегледачи. В същото време от 49 родителски заявки одобрение са получили едва 18, останалите или все още се разглеждат от комисията, или са отхвърлени, тъй като не отговарят на условията. Това съобщи главният експерт в Бюрото по труда в Русе Йорданка Генчева. 
Тя обяви и че е започнал втори етап на приемане на заявления, чийто срок изтича на 20 април.