Месечните парични помощи „по бедност“ и детските надбавки, които получават 166 семейства в Русенска област, са спрени за февруари заради неизвинени отсъствия на техните деца от училище и детска градина. Социалната дирекция във Ветово е наложила това наказание на 21 фамилии, които са получавали пари заради ниски доходи, ДСП в Бяла е санкционирала 2 семейства, а в Русе и в Две могили социалните дирекции са наказали по едно. Нашите специалисти разговарят с родителите, предупреждаваме за санкциите, предлагаме подкрепа, каза и.д. директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Благомил Благоев. 
През февруари безпричинните неизвинени в училище и от градина са лишили от детски надбавки 33 семейства в Бяла, 10 във Ветово, 16 в Две могили. В периметъра на русенската социална дирекция семействата, лишени от надбавката, са 82, като при 20 от тях децата са в групи за предучилищна подготовка.
Спирането на месечните помощи за деца заради неизвинени отсъствия е временна мярка и не води до очакваните резултати и до подобряване на родителския контрол, констатира Благоев. Всички социални дирекции в областта отчитат, че тези явления не са спорадични, а напротив, оформят една стабилна тенденция. Едни и същи деца системно отсъстват от училище, а причините са етнокултурната среда на семействата и фактът, че самите родители са без или с ниска степен на образование, обобщава Благомил Благоев.