Читалище „Христо Ботев“ в Иваново отново спази пролетната обредна традиция и подготви малки лазарки с песни и наричания да обходят жителите на селото. „Всяка година със страх си мисля, че това лазаруване е последно - децата стават все по-малко. Но и тази година успешно проведохме обичая“, казва Виолета Димитрова от читалището, която упорито поддържа жив огъня на традицията. Хората са се радвали и децата са останали доволни, щастливи, че са доставили радост на ивановчани. В отговор на своите песни и лазарски скороговорки момичетата получили яйца, сладкиши, парички, а някои от стопанките ги черпели със специално омесени за малките гостенки печива, оформени като пиленца.