Малките лазарки в Иваново отново спазиха традицията и зарадваха всяка къща с пролетните си песни, танци и наричания за здраве, благополучие и берекет. Читалище „Христо Ботев“ всяка година събира малките момичета от селото и в продължение на дни децата репетират и се подготвят да изпълнят красивия ритуал. 
Навсякъде домакините ги посрещаха с радост и с благодарност, като подаряваха на момичетата яйца, специално приготвени за очакваните гостенки мекички, сладкиши. Особено останаха впечатлени от нагиздените в народни носии деца група чужденци, които директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов водеше на разходка. Те дълго ръкопляскаха на малките ивановчанки и настояха да се снимат с тях.