Сайтът comdos.bg, на който комисията по досиетатa публикува файлове с автентични данни, които сочат, че Юлия Кръстева е била сътрудник на Държавна сигурност под псевдонима Сабина, се срина. 

Малко след като публикувахме данните, уличаващи Юлия Кръстева в сътрудничество на ДС, изчезна достъпът до сайта на Комисията. 

Изпратихме запитване до comdos.bg за възникналия проблем и те ни препратиха отговор от СуперХостинг.бг, в който се уточнява, че поради многократно сваляне на файловете с досиетата на Юлия Кръстева от български IP адреси, трафикът към сайта на комисията се е изчерпал и затова се получава забавяне на зареждането на страници.