Изплатени са в пълен размер дължимите суми за т.нар. бели петна за стопанската 2017/2018 г. в Русенско, съобщи за „Утро“ директорът на ОД „Земеделие“ Борислава Братоева. В сметките са постъпили средствата за всичките 83 землища.
Площите, които нито се обработват от собственика, нито са отдадени под наем или аренда по силата на писмен договор, се наричат бели петна. В Русенска област те са около 15 хил. декара. Арендаторите и кооперациите, които обработват белите петна, заплащат държимите ренти по специална сметка в областна дирекция „Земеделие“. Собствениците получават парите си от тях, като давностният срок е десет години. През миналата година към 300 такива собственици на ниви са потърсили парите си и те са им били изплатени, съобщи Братоева.
Ако собствениците на земеделски земи не декларират как ще ги стопанисват и за тях няма договори за отдаването им под аренда, държавата разпределя служебно земята за ползване. Всяка година в землищата се сключват доброволни споразумения за ползване на земите и някъде в тези територии влизат имотите, чийто собственик не е указал какъв е статутът на неговата земя. Правното основание на ползване за следващата стопанска година е на ползвателя, в чийто масив попада имотът. За това си право той дължи заплащане, което е равно на средното рентно плащане в съответното землище за предходната година. За Русенска област сумите варират в широки граници - между 21 и 71 лева, като средната стойност е някъде около 45 лева. 
Така че парите не се губят, дори собственикът да е отсъствал няколко години от страната без да се е погрижил за нивите си. Въпреки това обаче в държава като нашата е необходима бдителност, защото за такива оставени без надзор активи винаги се измислят някакви мошенически схеми. През миналата година измамници пробваха да придобият правата върху бели петна, използвайки дупка в нормативната уредба. На служителите на Областна дирекция „Земеделие“ в Русе бяха нужни доста усилия, за да спрат схемата, но на други места в страната „ужилването“ мина успешно.