Гражданите и фирмите ще имат възможност да извършват плащания с карти към бюджетни организации направо по сметките им в БНБ, а не чрез банки посредници. Това облекчение одобриха вчера без дискусия депутатите, като приеха на първо и на второ четене промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Със законопроекта се осигурява нова възможност за обслужваните от БНБ бюджетни организации или техни подведомствени разпоредители за събиране приходи чрез плащания с карти. Така българите ще могат занапред да си спестят от всяко плащане към бюджета по 2-3 лева, които досега банките прибираха под формата на такси за преводите. Елиминирането на тези съвсем ненужни посредници се протакаше дълги години, но сега най-после е факт.
В преходните и заключителните разпоредби депутатите промениха и Закона за пътищата, като дадоха възможност с банкова карта по сметка в БНБ да се плащат и бъдещите тол такси.