Като човек съм безкрайно убедена, че всяка една стъпка напред в защита на децата трябва да бъде правена заедно с децата и отчитайки мнението на децата и позицията им.

Това каза пред БГНЕС Офелия Кънева, бивш председател на Държавна агенция за закрила на детето, а от няколко месеца говорител по защита правата на детето на Евроазийския съюз.

Евроазийският съюз е обединение на държави от Европа и от Азия, в което също така членуват Европейският съюз и Азиатският съюз. В него влизат 51 държави, общо 53 членки, които са обединени да подкрепят правата на човека, устойчивото развитие за хората и за планетата, разпространяването на културното наследство. Правата на децата са една особено фокусирана тема в този съюз. България е член на Евроазийския съюз от няколко години и е една от държавите членки, които наистина се ползват с особен авторитет и с особено признание за постиженията във всички тези области на дейност на съюза.

Целта на организацията е да постига един много плавен, толерантен и най-вече базиран на човешкия интерес диалог, да оспорва ситуации на конфликти, да демонстрира толерантен път на разбирателство между Европа и Азия, да обединява хората и да създава мостове на партньорство в съвременния глобален и динамичен свят, в който фактът, че си роден в определена държава не означава, че ще учиш в нея, ще работиш в трета и след това ще имаш своите години на почивка в четвърта, заяви Кънева. Според нея това са динамични процеси, които световната дипломация е оценила още преди двадесет години, когато се създава съюзът и с времето – с разширяването на своето членство, включително и с включването на България, фокусът върху човешкото благосъстояние, върху правата на човека, върху съхраняването на нашето достойно наследство като хора успява да обедини интереса и на европейски, и на азиатски държави, да инвестира най-вече в тяхната човешка роля като пазители на човешкия интерес. Затова правата на децата са от толкова особен интерес, а възможността аз да бъда говорител по правата на децата е много висока оценка както за България, така и за мен самата като експерт в тази област, призна Кънева. Аз приемам това предизвикателство с особено вълнение. Разбира се към него трябва да подходя с много специална подготовка.

Тя подчерта, че ангажиментите й към политиката към деца тук в България са й дали възможността да стане видима за евроазиатското обединение. Едно много добро сътрудничество с екипа на МВнР даде възможност концепцията за участието на децата в процеса на взимане на решения да стане по-видима за международните организации, поясни тя. Затова Евроазиатският съюз стана една от точките, в които българската платформа за участие на децата да бъде настоявана и да се заразяват други държави с българската практика на подкрепа на децата да участват във вземането на решението. Всъщност това, което в България развиваме от години и вярата, която имаме, че бъдещето принадлежи на младите хора и заради това от самото детство те трябва да бъдат включвани в дефиниране на бъдещето зарази наистина останалите държави – членки и даде възможност България да изпъкне в Евроазиатския съюз именно с тази практика, убедена е Офелия Кънева.

Като председател на ДАЗД през ноември в София тя е организатор на централната среща на Евроазиатското обединение по правата на човека и на децата. По време на това домакинство ние поканихме децата от над 20 държави, които заедно с възрастните, за първи път позитивно критикуваха всички решения на възрастните и поставиха под въпрос далновидността именно на взимащите решения възрастни, когато те касаят децата. Ние от 51 държави, които се събрахме в София през ноември, бяхме очаровани от начина, по който децата отстояват своята гледна точка, аргументират я благодарение на факти и на твърдения, а не емоционално – освободени от излишни влияния и само твърдейки какви са ползите за човека. Всъщност именно защото България даде възможност гласът на децата от цял свят да бъде чут, може би стана факт и именно българин да бъде говорител по правата на детето в рамките на Евроазийския съюз, подчерта говорителят по защита правата на децата.

С децата се работи по различен начин в зависимост от това през какъв житейски опит е минал човек. Аз много вярвам, че за да работиш с деца трябва наистина да поддържаш максимално близък контакт с децата и да разбираш тяхната гледна точка. Някак си винаги се отличават и в практиката, и в теорията отлични разработки на невероятни експерти на световно ниво, когато те нямат контакт с деца. Безспорно тяхната работа е качествена и нужна и няма как да бъде пренебрегната – напротив тя трябва да бъде уважавана и ползвана. Но именно тази позиция по правата на децата, която е свързана със самите тях, която отразява тяхната динамичност, техния летеж – тя прави подкрепата на експертите най-ценна, категорична е Офелия Кънева.