„Триъгълник на успеха - път към изграждане на човешкия капитал“ е названието на среща, която ще се проведе на 20 март в Русенския университет. В нея ще участват ученици от Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, преподаватели и студенти от РУ, работодатели от счетоводни къщи. Изявата е в рамките на честването на 135-годишния  юбилей на ПГИУ. На вниманието на участниците ще бъдат  историята на счетоводството, счетоводният програмен продукт „Микроинвест“, перспективите пред младите специалисти.