Дискусията за новото райониране на страната в Северен централен район, в който попада област Русе, е планирано да се проведе на 27 март, но изненадващо, най-меко казано, това няма да се случи в Русе, а в сградата на областната администрация в Габрово. Това съобщиха за „Утро“ от пресцентъра на регионалното министерство след запитване дали вече има график за провеждането на регионалните дискусии за новото райониране на страната и кога се предвижда в Русе да се проведе обществено обсъждане. Повод за това стана участието на зам.-министър Деница Николова в регионална дискусия във Враца за новите статистически райони в рамките на заседание на Регионалния съвет за развитие. От пресцентъра уточниха, че графикът за дискусиите е на ниво съвети за развитие, като по-нататък може да има и друг график за обсъждане по областните градове.  На форума във Враца зам.-министърът Николова подчерта, че вторият вариант за ново райониране, който предлага включването на всички области от Северна България в Дунавски регион, е с много добра устойчивост в дългосрочен план по отношение на населението и възможност за хоризонтални връзки на общините и областите. Той разглежда и потенциала на река Дунав като основен фактор за икономическо развитие на Северна България. Обособяването на Дунавски регион за планиране би допринесло най-много за устойчивостта и икономическото развитие на Северна България, каза още Николова. 
Публично заявеното лично предпочитание на регионалния министър Николай Нанков също е към втория вариант за ново райониране, според който държавата е разделена на 4 района за планиране. При този вариант Русе е в Дунавски район заедно с областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Разград и Силистра.
Николова припомни, че новото райониране на страната се налага поради факта, че Северозападният регион за развитие вече не отговаря на основното изискване за район от ниво 2, тъй като населението му е под 800 000 души. До 2 години под изискуемия минимум ще е и Северен централен район. С новото райониране ще дадем хоризонт за регионалната политика в следващите 20-30 години, като целим регионите да обхващат области с обща специфика и проблематика, географски принцип и свързаност, без да се закриват или променят съществуващите административни единици, каза още зам.-министърът.