Нови технически експертизи доказват, че не високата скорост, а незаключена стрелка на релсовия път е причина за трагедията в Хитрино, отнела седем човешки живота през декември 2016 г. Становището, изготвено от авторитетни европейски експерти, вече е прието от съда по едно от гражданските дела за обезщетение и има статут на доказателство. Злополучната цистерна, от която изтече опасният пропилен, е от тип, оценен като опасен още през 80-те години, а монтирането на задължителните защитни елементи не е извършено от собственика на вагона. А веднага след катастрофата дежурните 
диспечери са правили опити да подадат електричество в контактната мрежа, с което са предизвикали волтови дъги
и най-вероятно са причинили взрива.
Тази теза, подкрепена с факти и документи, представи вчера „Булмаркет ДМ“ ЕООД на пресконференция в София, в която участваха собственикът и управител на компанията Станко Станков, заместникът му Светослав Първанов, управителят на „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД Стефан Иванов и адвокат Николай Киряков. Техният поглед към събитията влиза в остро противоречие със становището на прокуратурата, според която вината е единствено на машинистите, превишили нормативно определената скорост.
Експертизата на чуждестранните вещи лица достига до заключението, че по-високата скорост е важно, но недостатъчно обстоятелство за трагедията. По безспорен начин те доказват, че повреда на стрелката, която разделя коловозите, е истинската причина за инцидента.
Наистина влакът се е движил с по-висока скорост от разрешената, но при този вираж на коловозите и броя на вагоните
композицията може да се обърне само ако скоростта надвиши 111 км/ч, 
което не съответства на данните от разследването, казват експертите. Следователно причината за катастрофата е една от стрелките на коловозите на гара Хитрино, която най-вероятно не е била заключена. За това говорят следните факти:
Локомотивите и първите пет вагона на композицията минават през конкретната стрелка без проблем. Те спират без проблем и на гара Хитрино, без никакви щети въпреки „високата“ скорост. Проблемът възниква при преминаването на шести вагон, чиито колела тръгват  едновременно по двата коловоза. Дерайлирането е било неизбежно, тъй като стрелката, разделяща двата коловоза е позволила първите колела на вагона да тръгнат по единия коловоз, а вторите колела - по другия. В резултат на това се къса връзката между шестия и седмия вагон и влакът излиза от релсите. Същото говорят и кадрите, направени с дрон от дните след катастрофата. Те показват, че цистерните са се обърнали от двете страни на коловозите. Според специалистите, ако ставаше дума за висока скорост, то трябваше всички вагони да са от външната страна на завиващия коловоз, както и да дерайлират двата локомотива и първите пет вагона. Невъзможно е без въздействие на стрелките един вагон да се движи по два коловоза едновременно, твърдят експертите.
Интересни са и заключенията им за състоянието на пробитата цистерна - 
допустимо ли е било да се експлоатира, както и за причините за възпламеняване на изтеклия газ. 
Според направените измервания и изчисления цистерната не отговаря на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и Правилника за международни превози на опасни товари (RID). Конструкцията на този тип цистерни е с полусферични дъна, които се оценяват като опасни поради своята крехкост и през 80-те години на миналия век са забранени от производство. За експлоатираните към момента на забраната вагони от този тип са дадени предписания за монтиране на допълнителни защитни елементи, които да гарантират тяхната безопасност до изтичане на експлоатационния им живот. Това нещо не се е случило с въпросната цистерна, въпреки задължителните периодични прегледи, извършвани в чужбина, тъй като е собственост на френска фирма, а е била наето от румънска компания. Нещо повече, след инцидента в Хитрино е изготвен доклад от комисия на собственика на вагона, в който недвусмислено се сочи, че по отношение на останалите цистерни от флотилията им трябва да се вземе решение дали да се реконструират в съответствие с изискванията на RID или да се бракуват. Това обстоятелство е особено тревожно, тъй като 
неустановен брой необезопасени цистерни продължават да се движат
Установено е, че няколко дни преди инцидента е поискан ремонт - машинно подбиване на баластовата призма на стрелките на гара Хитрино, както и че това не е извършено поради повреда на специализираната стрелкова подбивна машина. Ако и това се докаже, то кръгът от виновници ще се разшири с още служители, свързани с железопътния транспорт.
Налице са несъответствия с приетите планове и правила за приемане и пропускане през гара Хитрино на влакове с опасни товари. До настоящия момент не е дадено аргументирано обяснения поради каква причина администрацията на гарата е взела решение влакът да бъде отклонен.  
Това са само част от въпросите, които очакват своя обективен отговор в съдебна зала, посочиха от „Булмаркет ДМ“. Новите експертизи, както и докладът на чуждите експерти, вече са приети от съда, което им дава статут на доказателство. Интересно е как ще се отнесе към това доказателство наказателният съд в Шумен, който даде ход на делото. Според прокуратурата виновни за трагедията са само машинистите на влака. Любопитна подробност е, че Комисията за разследване на тежки произшествия в железопътния транспорт в Министерство на транспорта, както и вещите лица по наказателното дело, които изготвят и защитават експертизата, че причината за катастрофата е високата скорост, са тясно свързани както помежду си, така и със стопанина на железопътната инфраструктура.
Още в първото заседание по делото адвокатите им заявиха, че 
по време на разследването се е работило само в тази посока 
и разследващите са игнорирали всички други версии и доказателства, които сочат, че може да има вина и в служители на гара Хитрино. Ингнорирана беше и телеграмата, която пък показваше, че релсовият път край Хитрино има нужда от спешен ремонт, който не е извършен до деня на катастрофата, тъй като ремонтната машина също се е развалила, посочиха от „Булмаркет ДМ“.
От русенската компания обясниха, че са били принудени да се обърнат към чуждестранни експерти тъй като българските са отказали и защото още от самото начало е проличала едностранчивостта на воденото разследване. Поради това те потърсили помощта на инж. Пъиш Лука - експерт по железопътна техника към министерството на правосъдието в Румъния и екип специалисти с ръководител Пендрик Аммосер от Института по железопътна техника в Берлин. 
Изготвянето на експертизата се проточило, тъй като заради откази на институциите събирането на необходимите данни се оказало трудна задача. Необходимо било време да се преведе на няколко езика цялата ни нормативна база, регламентираща железопътните ни превози, да се предоставят на експертите официални технически данни от железния път - релси, траверси, стрелки, заключващи устройства, сигнализация и др.
„Изчакахме докладите и показанията на експерта и приемането им от съда като доказателства по конкретното дело. 
За нас е важно да се позоваваме на факти и да не си служим с предположения и допускания
при формирането на мнения и вземането на управленски решения“, подчерта Станко Станков.
Цялата организация по наемането и използването на специализираната техника и разходите за ликвидиране на аварийната ситуация след инцидента са били за сметка на „Булмаркет ДМ“, обясниха от фирмата.
„Наехме най-добрите фирми да извършат всички действия по претоварване на газ от жп в автоцистерни, да използват крановете си и платформите за извънгабаритен товар за извозване на цистерните на безопасно място извън селото и си платихме за тези дейности. Работата по претоварване в условията на аварийна ситуация на терен беше извършена от оператори на „Булмаркет ДМ“, които работят на базите ни за съхранение на газ. Десет човека при денонощен режим на работа при завишени изисквания за сигурност и наличие на риск от ново загазяване на района се справиха със задачата. Ние и до момента плащаме наем за съхранение на цистерните, както и тяхната охрана на площадка извън Русе. Направените от нас разходи не са възстановени от никого“, обясниха от „Булмаркет ДМ“.
Дъщерното дружество „Булмаркет Рейл Карго“ продължава да извършва железопътни превози, нещо което прави от над 15 години, има завоюван пазарен дял и доверие от страна на клиентите си заради качеството на услугата, която предоставя. Значителна част от превозите са горива на клиенти и представляват опасни товари. 
Никога не сме правили компромис със сигурността и този инцидент по никакъв начин не доказва обратното,
подчертаха от „Булмаркет ДМ“. Правилният анализ на фактите е помогнал на фирмата да намери допълнителни решения за повишаване на безопасността, включително и мерки за контрол на поведението на машинистите. Започнало е оборудването на локомотивите със система за видеоконтрол на кабините и видеорегистратор на състоянието на пътя пред локомотива. Инсталирани са системи за GPS позициониране, чрез които се следи скоростта на движение на подвижния състав. Предстои монтирането на такива устройства и на част от вагоните. 
Машинистите, управлявали влака по време на инцидента, продължават да работят в дружеството. По разбираеми причини са преназначени на други позиции, тъй като след преживения стрес от произшествието и нашето, и тяхното желание беше да не управляват повече локомотиви, обясниха от „Булмаркет ДМ“.