Специализирани екипи разчистват отломките от свлачище, което затруднява движението по ведомствения път между Пиргово и помпените станции на „Напоителни системи“ и ВиК, след като вчера в района се е стоварила скална маса. Областният управител Галин Григоров веднага е свикал междуведомствена комисия от експерти, която е извършила проверка на място и е проверила състоянието на ската. Свлечените земни маси вероятно са се активирали заради обилното снеготопене, като има опасност и от образуване на нови свлачища в съседните участъци. Районът се обезопасява от екип на Пожарната, а ситуацията се следи постоянно. Заради свлачището е невъзможно обслужването на съоръженията на „Напоителни системи“ и на ВиК. Областният управител е в непрекъснат контакт с всички страни, които имат отношение по проблема, и координира действията между институциите.