Главният прокурор Сотир Цацаров атакува в Конституционния съд последните поправки в Закона за частната охранителна дейност. С тях се създаде възможност за кметове на общини да сключват договори с частни охранителни фирми за охрана на цели населени места. Според Цацаров е недопустимо да се прехвърлят на търговци изрични правомощия на държавата.

Главният прокурор допълва, че това нарушава конституционно предвидената компетентност на Министерския съвет за осигуряване на обществения ред.

“Предвидената възможност за сключване на договор за охрана на урбанизирана територия от кмета на общината ще постави гражданите в положение на зависимост от неговата воля дали, доколко и чрез кого да се осъществява частна охранителна дейност в съответното населено място. Това на практика обективно ограничава възможността на държавните органи по конституция, съобразно техните законови задължения, да гарантират обществения ред“, се казва в мотивите на Цацаров.

Според главния прокурор би могло да настъпят усложнения, ако гражданите решат сами да сключат договори за охрана с частни охранителни фирми.

В искането на Цацаров се посочва, че поправките в закона позволяват “неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот и имущество, упражняването на политически права, икономически дейности или други“.

“Създава се непропорционална, и затова недопустима, зависимост на поддържането на обществения ред в населените места от преценката и активността на частно правни субекти, а не от предвидените по конституция и съответните закони държавни органи“, казва главният прокурор.