30 март е датата, до която началникът на Регионалното управление на образованието /РУО/ Росица Георгиева трябва да издаде заповед за приема в общинските и професионалните гимназии в Русенска област. Това потвърди вчера шефката на РУО, като поясни, че във вторник комисията в Министерството на образованието и науката е одобрило нейното предложение за прием в 10-те професионални гимназии, които са на управление на МОН. Нещо повече, дори получихме висока оценка за балансираното разпределение на специалности, професии и бройки, коментира Георгиева. 
Тя припомни, че 3 професионални гимназии в областта са преминали към общините Русе и Две могили - това са русенските ПГ по дървообработване „Йосиф Вондрак“ и по селско стопанство „Ангел Кънчев“ и двемогилската селскостопанска гимназия „Климент Тимирязев“. За предложените бройки паралелки в общинските училища РУО вече има одобрение от общинските кметове и от областния управител - съгласуването е един от етапите, през които преминава план-приемът, преди да бъде издадена заповедта на шефа на РУО. 
Междувременно вече започна подаването на заявления от ученици в 12 клас, които искат да се явят на държавни зрелостни изпити. Младежите могат да направят това до 16 март, като депозират заявленията при директорите на училищата, в които учат. Задължителната матура по български език и литература ще бъде на 21 май, а вторият задължителен изпит - на 23 май. Матури по желание ще се провеждат от 29 май до 1 юни по график.