Да се отмени решението на общинския съвет от януари 2016 г., с което се разрешава на общината да придобие като дарение газстанцията на ул. „Чипровци“ от „Адакс Рибчеви“, а в замяна фирмата да получи безвъзмездно право да я ползва 5 години. Предложението е на общинския съветник от ВМРО Иво Пазарджиев, а причината е проявена недобросъвестност от страна на „Адакс Рибчеви“, както и установени от областния управител Галин Григоров важни нови обстоятелства относно приемането на дарението.  
По молба на „Газтрейд“ е образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител срещу дружеството, като е направен опис на движимо и недвижимо имущество. Оказва се, че „Адакс Рибчеви“ е продало газстанцията още на 1 октомври 2016 г., въпреки че е заявило готовност да я дари на общината. Газстанцията е собственост на регистрираната двайсетина дни преди покупката „Хоумгаз 99“, като сделката е за 300 лв., а преди приемане на решението за дарението общинските съветници бяха убеждавани, че община Русе получава имущество на стойност 97 981 лв., обяснява в мотивите си Пазарджиев. 
През същата 2016 година „Хоумгаз 99“ осигурява само 1 лице през октомври, а през ноември и декември - нито едно.
След като решението на общинския съвет беше гласувано от мнозинството, тогавашният областен управител Стефко Бурджиев го оспори пред съда, тъй като видя нарушения. Административният съд в Русе отмени решението за дарението на газстанцията до зала „Дунав“, но то беше обжалвано от общинския съвет и от „Адакс Рибчеви“ пред Върховния административен съд. Делото беше върнато за ново разглеждане в Административния съд в Русе, като отново бе отменено решението за дарението, но пак последва обжалване пред ВАС, а съдебното заседание е насрочено за декември тази година. 
След установяване на всички нови факти през февруари председателят на общинския съвет е оттеглил жалбата си до ВАС. В тази връзка от ВМРО смятат, че решението на общинския съвет за дарението на газстанцията трябва да се отмени, тъй като към момента дружеството не притежава газстанцията.