С решението община Русе да придобие като дарение газстанцията на ул.“Чипровци“ се заобикаля законът и изискването за провеждане на търг или конкурс за ползване на имота. Причината - „Адакс Рибчеви“ ООД прави това дарение, като условието е в продължение на 5 години да го използва безвъзмездно. Така се игнорира възможността и други фирми да се борят за газстанцията, а както се вижда, „Булгаргаз 12“ ООД има интерес към нея и дори по-атрактивно и изгодно за общината предложение, сочи Административният съд в Русе. Затова магистратите отмениха решението за дарение, но то може да се обжалва.
Впрочем до вземането на това решение се стигна след внесено предложение от страна на кмета Пламен Стоилов. Докладната записка бе гласувана от общинския съвет и след като идеята бе приета от мнозинството, областният управител Стефко Бурджиев я оспори пред съда, тъй като видя нарушения. 
Ирелевантни за спора са представените и приети по делото преписки от гражданите, които искат запазване на газстанцията. Вярно е, че общинските имоти се управляват в интерес на населението в общината, но съобразно разпоредбите на закона. Щом те са нарушени, дори и да е в интерес на населението, няма как съдът да пренебрегне допуснатите нарушения. При добро желание община Русе би могла да предвиди и отреди друг свой имот за поставяне на модулна газстанция в този квартал и така интересите на населението ще бъдат защитени и съобразени. Така ще бъдат спазени законовите изисквания за такива случаи, посочи в мотивите си съдът.
Затова сметна, че решението от 21 януари на общинския съвет е незаконно и го отмени.