Болна от рак жена тръгна по съдилища, за да си върне собственото жилище на „Борисова“ и още един апартамент, отнети й с нищожно пълномощно, докато е била в несвяст след операция. А в дъното на цялата далавера стои дъщеря й, която дори не благоволила да каже на майка си, че собствения й дом вече не е неин. Явно разчитайки, че тя няма да се усети, преди да умре.
Жената обаче оцеляла. Излязла от болницата, върнала се към живота. И решила да даде единия от апартаментите под наем. Наемателят обаче поискал да се увери, че тя е собственик на жилището. И направили справка в имотния регистър. Така истината излязла наяве. А жената тръгнала да се съди със собствената си дъщеря.
Оказва се, че имотът е прехвърлен с пълномощно. То било подписано в болницата, три дни след операцията на болната, докато още била в реанимация. Самата тя твърди пред съда, че е била със замъглено от упойката съзнание и затова не разбирала какво се върши около нея. Вероятно заради това дори не е подписала документа, а е ударила палец, въпреки че е грамотен човек.
С един отпечатък под документа М.К. на практика е упълномощила да я представлява лекарка, която прекрасно трябва да е съзнавала какво е състоянието на болната. А още на другия ден с това пълномощно имотите били прехвърлени на дъщерята на болната.
И двете сделки са минали пред един и същи нотариус. Той е призован в съда като свидетел. И обяснява, че посетил жената в болницата, разговарял с лекуващия лекар, разбрал от него, че тя не е под упойка и разбира какво прави. Твърди, че е прочел пълномощното, жената заявила, че е съгласна и доброволно положила палеца си под него. Защото изпитвала голяма слабост и не можела да се подпише.
С това пълномощно апартаментите на „Борисова“ били дарени на дъщерята. Само че според Русенския окръжен съд, документът е бил абсолютно нищожен. Защото с палец може да се подписва само недъгав или неграмотен човек, а жената определено не е нито едно от двете. Освен това винаги, когато става дума за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот, върху документа трябва да се изпише и пълното име на собственика, продължава съдът.
В крайна сметка сделката е обявена за нищожна - жилищата ще бъдат върнати на болната М.К. Стига делото да мине със същия резултат и пред другите съдебни инстанции.
Няма данни дали със случая е запозната и прокуратурата.