„Свободна зона - Русе“ се превърна в един от най-добре развитите логистичен и индустриален център в региона поради отличната си локация, концентрацията на производствени, складови и офис площи, наличието на митнически пункт, обслужващ товари преминаващи през територията й и Бюро за обслужване на превозвачите, каза за „Утро“ изпълнителният директор на фирмата Димитър Недялков по повод 30 години от създаването й, които се навършват днес. 
От зоната са започнали много от водещите фирми в региона, които след установяване на пазара са разширили производствените си мощности, като са инвестирали в закупуването на земя и в строежа на собствени производствени помещения.
През тази година се готвят промени, които ще бъдат свързани с предоставянето на възможността сертифицирани инвеститори да закупуват част от терените на „Свободна зона - Русе“, посочи Недялков. Според него това ще предостави възможности за развитие на икономическия климат в региона, за привличане на нови чуждестранни и български инвеститори и създаване на нови работни места. 
От 1988 година до днес „Свободна зона - Русе“ ЕАД се отличи като дружество с история и традиции, предоставящо възможности за развитие както на българските, така и на чуждестранните инвеститори.
Въпреки редицата промени и сътресения, пред които предприятието неведнъж е изправено през годините, то не само работи успешно и до днес, а и приема трудностите като възможност, а не като пречка за развитието си. За това спомагат добре развитата инфраструктура, материално-техническа база и професионалистите, които работят в него, каза още шефът на зоната.