През тази година ДФ „Земеделие“ ще организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Графикът за тяхното провеждане тези дни бе одобрен от изпълнителния директор на институцията Живко Живков. Инициативата започва през март, но редът на Русе няма да дойде скоро - определената дата е чак на 10 септември.
Такава приемна бе организирана в ДФ „Земеделие“ - Русе и през миналата година. Тогава регионалния офис на фонда посетиха двадесетина човека.
Инициативата „Дни на отворени врати“ е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.
В рамките на инициативата ще бъдат осигурени специални приемни за граждани в регионалните структури на фонда. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, да подават сигнали и жалби, както и да правят предложения за подобряване работата.
За регионалните медии ще бъде организирано и посещение на място на обект, финансиран от ДФ „Земеделие“ със средства от националния бюджет или от европейските фондове. Така обществеността ще може да се запознае с добрите практики в българското селско стопанство, осъществени с подкрепата на Разплащателната агенция.