„ВИТТЕ Аутомотив България“ отделя производството на шарнири, закрепващи предните капаци, багажника и вратите към автомобила, в нова дъщерна фирма „ВСТ Кинематикс България“. Решението е взето, тъй като тази дейност, стартирала през 2015 година, регистрира все по-големи обороти и е с постоянно нарастващ дял от общата продукция. 
„ВСТ Кинематикс България“ ЕООД е регистрирано на 3 януари като дружество с капитал 50 хил. лева, 100% собственост на „ВИТТЕ Аутомотив България“. Според плана за преобразуване, към него се прехвърлят част от материалните активи, търговските договори, активи и пасиви, свързани с производството на шарнири. Управител на новата фирма е Мартин Ротман, германски гражданин. В новосъздадената фирма се преназначават 75 човека. 
На практика преструктурирането няма да доведе до промени за работещите в компанията. Единствената разлика ще бъде, че за отделената дейност ще се води собствено счетоводство, което ще позволи да се оптимизират решенията за развитие на фирмата за в бъдеще.
Германската фирма „ВИТТЕ Аутомотив“ е един от най-големите чуждестранни инвеститори в региона. През 2016 г. русенското поделение на компанията реализира оборот от 126 млн. лева. 
Само преди месец „ВИТТЕ Аутомотив България“ получи сертификат за инвеститор клас „А“ заради намерението си да инвестира 12 милиона лева за разширяване на завода си в Русе, произвеждащ заключващи и други видове системи за автомобилната индустрия. В резултат ще бъдат създадени над 300 нови работни места до края на 2020 г. Компанията и сега е един от най-големите работодатели в региона и в нея са заети над 870 човека.
Новото разширение ще бъде в индустриалната зона, където е основният завод на компанията. Целта е понижаване на разходите за производство и запазване на стабилните пазарни позиции в световен мащаб, както и в изпълнение на стратегията за прогресивно двукратно увеличение на пазарния дял до 2022 г. Допълнителната продукция е предвидена както за съществуващи, така и за нови клиенти, сред които са компании като „Даймлер“, „Фолксваген“, „Форд“, „Волво“ и други реномирани производители.