12,66 млрд. лева са събрали универсалните фондове, в които българите се осигуряват за втора пенсия, показват данните на Комисията за финансов надзор. В сравнение с края на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 17,72 на сто. 
В универсалните фондове се осигуряват всички лица, родени след 31 декември 1959 г. Средният размер на натрупаните средства възлизат на 2871.14 лева. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН.
Средно мъжете са натрупали по 3003 лева, а жените - 2731 лева.
Лицата, които се осигуряват за трета пенсия в доброволните пенсионни фондове, са натрупали средно по 1698.96 лева.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2017 г. възлизат на 183,823 млн. лв., а печалбата им за 2017 г. е в размер на 61,69 млн. лв.