С предизвестен неуспех приключи опитът за увеличаване капитала на „Свинекомплекс Николово“, процедурата за което бе стартирана от Съвета на директорите на дружеството на 18 януари. На 16 февруари изпълнителният директор Мариана Киселова е изпратила уведомление до Комисията за финансов надзор, че не са подадeни заявки за упражняване на варантите чрез записване на акции. Вследствие на това капиталът на дружеството няма да бъде увеличен и подписката се счита за неуспешна.
Крайната дата, на която можеха да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции, бе 15 февруари. Дори само една закупена акция би направила подписката успешна, но такава не бе регистрирана. За да направи цената по-атрактивна Съветът на директорите бе решил да я намали от 3 на 2,50 лева. И ако бяха упражнени правата по всички варанти, щяха да бъдат издадени още 2 625 000 акции с номинал 1 лев, от което в дружеството да влязат още 6,5 млн. лева свежи пари. Очаквано обаче това не се случи.
Варантите бяха издадени още през 2014 г. и за тях „Свинекомплекс Николово“ получи малко над 1 млн. лева.  Рядко използваните у нас финансови инструменти бяха пласирани напълно, те даваха право на закупилите ги да участват в бъдещи увеличения на капитала, като заплащат за акция фиксирана цена от 3 лева. Сделката се оказа нещо срещу нищо. За четири години притежателите на финансовите инструменти не изявиха никакво желание да придобият акции и дори не идваха на насрочените общи събрания.
Три компании притежават приблизително равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайбрид“ ЕООД с 32%.