Цените на земеделската земя в община Сливо поле останаха най-високи за целия Русенски регион и през 2017 г. В някои от землищата като Бръшлен и Бабово сделки се сключваха при нива, сходни с тези в съседната Силистренска област, като трудно може да бъде установена някаква средна пазарна стойност. Най-често преговорите започваха между 1200 и 1300 лв./дка, но в зависимост от големината и качеството на парцелите окончателни продажби ставаха както под тези нива, така и доста над тях. Това коментират от специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“.
Според експертите, факторите, водещи към положителна посока на цените на нивите са засилената конкуренция между земеделските производители в някои села, появата на нови фирми, както и заниженото предлагане. Земята в Сливополска община остава добра инвестиция предвид крайната ликвидност и наличието на голям брой различни по профил купувачи.
Не толкова оптимистични обаче са прогнозите за движението на наемите и рентите. Тук средната стойност за общината е 60 лв./дка, като повечето арендатори са предпазливи относно по-нататъшното й повишаване. Основна причина за това е свръхпроизводството на есенните култури пшеница и ечемик в Черноморския регион, наличието на големи запаси, поради което изкупните цени в последните 2 години на зърното не надвишават 280 лв./тон, като няма такива изгледи и за близкото бъдеще. Разбира се, не можем и да не се отбележи и по-високата производителност и съответно добиви на големите земеделски производители в сливополския район, които през 2017 г. надвишават с 10% тези от предходната година. 
Най-високи ренти през 2017 г. получиха собствениците на земя в Бабово, Голямо Враново и Бръшлен - средно по 65 лв./дка. Малко по-ниски бяха те в общинския център Сливо поле, в Ряхово, Малко Враново и Черешово - около 60 лв./дка. По-ниски от тези стойности наблюдавахме при някои арендатори в Юделник и Кошарна, но те касаят най-вече земя с по-ниска категория или наличие на необработваеми части в парцелите. 
Цените на нивите в общината варираха в широките граници между 1000 и 1400 лв./дка като броят сключени сделки е силно намален, а по-търсени са земеделските земи без сключен дългосрочен аренден договор. Последният фактор все повече отслабва въздействието си, защото повечето големи кооперации догониха при рентите тези нива, които се изплащат при някои частни арендатори. Прогнозите за 2018 г. са, че пазарът на обработваема земя в Сливополско най-трудно би се повлиял от евентуални неблагоприятни фактори и по-скоро би се стабилизирал около нива, сходни за повечето землища, смятат от „Русе ленд“.