„Топлофикация Русе“ ще впрегне и слънчева енергия, за да доставя топла вода на домакинствата в Русе. Това става ясно от публикуваното на сайта на дружеството инвестиционно предложение, озаглавено „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели“. В него се приканват всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ.
Изпълнителният директор на „Топлофикация“ Севдалин Желев, когото „Утро“ потърси за повече подробности, обясни само, че идеята е да се използва слънцето за подгряване през лятото, така че да се намалят разходите за основното гориво на ТЕЦ-а - въглищата. Проектът още не бил изцяло готов, но щяло да се започне с малък брой соларни панели, които да се увеличат, ако експериментът се окаже успешен. 
Това е пореден опит на „Топлофикация Русе“ за използване на алтернативни на традиционните въглища екологични източници на енергия. Първият беше с люспи на слънчогледови семки, започнат още през 2013 г. Има и опити за горене на природен газ. Да се впрегне слънчевата енергия в централно отопление обаче е идея съвсем нова за България, макар и реализирана в доста места по света. 
Първите мащабни полета със слънчеви колектори са инсталирани в Швеция още през 1982 г. - 2000 кв.м. Сглобяемите колекторни полета са въведени пак в Швеция - 4000 кв.м, през 1985 г. Успоредно и в Дания започват научни изследвания с една централа през 1987 г., втора през 1988 г. и трета през 1989 г. В късния етап на 90-те години Германия и Швейцария също изграждат инсталации в два града.
В последните години водеща в тази област е Дания. Слънчева топлоцентрала в Марстал, остров Аеро обслужва 1600 домакинства. Тя изпраща до града вода с температура 75 градуса, а връщащата вода е 40 градуса. Централата е изцяло автоматизирана, като оперира с 1 управител, 1 секретарка и 4 работници (основно за поддръжка и ремонти). 
Най-голямата слънчева топлоцентрала е във Войенс, Дания. Тя снабдява 2000 домакинства и е кооперация, както повечето централи в Дания. Съществуващото колекторно поле има площ от 17 500 кв.м. До момента от енергията на слънцето се произвеждат 8.5 GWh, което е 14.5% от общите енергийни нужди. Предстои разширяване до 70 000 кв.м колектори, като целта е постигане на 50% и 30 GWh енергия от слънцето. За запазване на топлината  е изграден сезонен буфер с обем 200 млн. литра, дълбок 13 м и с обиколка 610 м, който струва 4 млн. евро. Цената на цялата система е 16 млн. евро, които ще се изплащат 25 години. Само слънчевото поле струва 228 евро/кв.м.