Над 1 милион лева ще струва на русенския бизнес подмяната на касовите апарати, наложена от новото изискване по изградената дистанционна връзка с НАП да се предават и данни от всяка касова бележка, изчислиха търговци. В областта действат над 11 хил. фирми, 90% от които извършват продажби на дребно, някои от тях имат по няколко търговски обекта. А един нов касов апарат струва между 120 и 200 лева. Така дори да се подменят само 50% от устройствата, необходимата сума ще бъде седемцифрена.
До изискването се стигна, след като се оказа, че в системата на НАП има пробив и софтуерът, с който работят касовите апарати, подлежи на сериозни манипулации. В резултат търговецът издава касова бележка, но тя на практика е фалшива, защото съответната продажба не се отчита в НАП. Така прословутата онлайн връзка на касовите апарати с НАП, въведена с фанфари преди 5-6 години, всъщност „пропуска“ между 30% и 70% от реалните обороти. За безхаберието на чиновниците от НАП, не успели да забележат този факт за всичките тези години, естествено ще плащат не те, а отново бизнесът, който пак трябва да си купи нови касови апарати, отговарящи на специфичните изисквания.
Заради проблема се въвеждат и куп други изисквания. Търговците вече ще могат да работят само с конкретни видове софтуер, обявени в списък на НАП. Отделно всеки издаден фискален бон ще отпечатва двумерен QR код, който ще може да бъде сканиран от гражданите. Така те ще могат да направят справка в системата на НАП дали съответната продажба е отчетена при тях, или търговецът крие обороти.
Производителите на софтуер за касови апарати вече ще трябва да декларират в НАП, че „произведеният от тях софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията на наредбата“ и че не произвеждат софтуер, предназначен за „изтриване или друг вид манипулиране на базата данни“. Въвеждат се и глоби за неверни данни в декларациите, които при повторно нарушение са от 10 000 до 20 000 лв.
На търговците, които „неправомерно изменят информацията в текуща или в архивна база данни“, ще се налага глоба между 10 000 лв. и 20 000 лв. за всеки отделен ден, за който е извършена промяната.