Бюджет от 525 354 лева предвижда за 2018 година общинската фондация „Русе - град на свободния дух“. Приходите идват от целевата общинска субсидия - 100 хиляди лева, от проекта „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ IMPACT, по който местната фондация е партньор - близо 245 хиляди лева плюс още 11 хиляди от миналата година, и 125 хиляди лева от частни дарения. В бюджета влизат също и 44 398 лева, които са преходен остатък от целеви дарения от 2017 г. 
Фондацията е предвидила разходите й тази година да покрият напълно приходите. Близо 213 хиляди лева ще бъдат дадени за проекти по програмите „Местни инициативи“ и „Знание и растеж“, а също и за фонд „Лицата на Русе“. Впрочем, в отчета на фондацията се посочва, че за 2017 година подпомаганите „Лица на Русе“ са се увеличили с „едно талантливо лице и пет творчески екипа“. В отчета има само най-общи суми по принцип, без да става ясно кой от одобрените проекти какви пари е получил. Пак там има седем абсолютно бели страници, които според документа би трябвало да съдържат дарителите на фондацията за 2017 г.  
Другата голяма сума в графата разходи за следващата година на „Русе - град на свободния дух“ ще бъде за проекта IMPACT - 255 956 лева. За външни услуги и реклама ще отидат 18 хиляди лева, за командировки в страната и чужбина - 2500 лева, гласи проектът за бюджет, който предстои общинските съветници да гласуват.