Със собствени средства в размер на 305 000 лева общинско дружество „Общински пазари“ ще изгради търговска сграда за промишлени стоки на мястото на стари складове на Централния пазар. Първо ще се премахне цялата съществуваща остаряла постройка, след което ще се реализира първият етап от изграждането на модерния търговски обект, а през 2019 и вторият. Очаква се инвестицията да се върне след седем години. С това инвестиционно намерение ще се довърши поетапната модернизация на Централния общински пазар, за да се превърне той в още по-приветливо, приятно и конкурентоспособно място за търговия. Предстои предложението на кмета Пламен Стоилов да бъде гласувано на идната сесия. 
Новата модерна сграда ще се състои от покрита външна площ за търговия, стокови складове и магазини, които ще са с нова инфраструктура и инсталации. Ще има дограма на цялата фасада, нови настилки в обектите, топлоизолирани външни стени, енергоспестяващо осветление и ролетна щора на фасадата към алеята. Всеки обект ще е с навес пред магазина за разполагане на допълнително количество стоки и извършване на търговска дейност и на открито.
На предвидения за строеж терен в момента има складове, като постройката е вдигната без строителна документация в периода 1954-1960 година. През годините са се появили дефекти, промени в конструкцията и следва да бъде съборена. 
За изграждането на новата търговска сграда има издадена виза за инвестиционно проектиране, изработен е технически проект за строителство и има разрешение за строеж.