Различни инициативи, свързани с управлението на пещерата Орлова чука като защитена природна забележителност и прилепно местообитание със световна значимост, обсъдиха кметът на община Две могили Божидар Борисов и международен екип от експерти по прилепи, воден от алпиниста Боян Петров. 
Уговорено бе сътрудничество между общината и Националния природонаучен музей към БАН с цел опазване качествата на обекта и привличане на повече туристи през летния сезон.
А изследователският екип посети пещерата, за да провери зимуващите прилепи, като бяха установени 7 вида прилепи с обща численост над 7000 екземпляра.
След обработка на всички събрани данни наблюдението ще стане част от базата на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие в България.
Пещерата Орлова чука е затворена за туристически посещения до 1 април, за да се осигури спокойствие на зимуващите многохилядни колонии с прилепи.