Местната власт да започне изграждането на собствена мониторингова система за измерване замърсеността на въздуха в реално време, като със средства от бюджета да бъдат купени и раздадени по определени критерии и под обществен контрол поне 100 мобилни електронни устройства за измерване качеството на въздуха. Освен това, когато има опасност от замърсявания и превишения на нивата на фините прахови частици, да се информира населението чрез сайта на общината и медиите и периодично да се призовават гражданите да ограничат ползването на личните си автомобили. Това са част от мерките за подобряване на качеството на въздуха в Русе, които местната структура на движение „Да, България“ ще внесе за разглеждане в общинска администрация и ще настоява за реални действия.
Ще дадем толеранс от един месец, ще поискаме писмен отговор и ще преценим какви ще са по-нататъшните ни действия. Настояваме за реално намаляване на концентрациите на фини прахови частици до достигане изискванията на законодателството на Европейския съюз, каза председателят на общинската структура Младен Минков на пресконференция вчера. 
Сред средносрочните и дългосрочни мерки, които от партията предлагат, са да се повишат контролът и публичността на наложените санкции на граждани и фирми, свързани със замърсяване на околната среда, ръчното метене на улици да се замени от специализирана техника, както и да се монтират слънчеви панели и колектори за топла вода върху покривите на общински сгради. Те искат още да се продължи изграждането на велоалеи, автобусният парк да се обнови с електрически автобуси, да се монтират паркинг автомати, да се разширят парковете и градините и да се залесят и почистят изоставените зелени площи. 
От март „Да, България“ започва пряка работа по местните избори, като са планирани регулярни срещи на местно ниво с ДСБ, Зелените и БЗНС, а амбициите са този формат да се увеличи, каза още Минков. Наред с това местната структура ще следи за изпълнението на заложените дейности в приетия бюджет за 2018, като през цялата година с експерти ще се обсъждат поставените от граждани и организации проблеми, ще се провеждат срещи в населените места, ще се следи изпълнението на обещанията на общинска администрация, а при открити нарушения ще се сезират компетентните органи. 
Убедени сме, че с подкрепата на нашите съграждани може да дадем ново начало за изграждане на силна общност, силен и модерен град Русе, силен и проспериращ регион. На първо време, като накараме кмета Стоилов и неговата администрация да работят повече за хората, а не за собственото си политическо оцеляване, посочиха от местната организация на „Да, България“.