Законодателните изменения по кампанията за директните плащания през 2018 г. и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017/2018 г. бяха главните теми на проведената в Русе информационна среща за земеделските стопани. Инициативата е на Министерството на земеделието и храните и се провежда във всички областни градове. Домакин на форума беше директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Русе Борислава Братоева.
Разяснени бяха схемите и мерките за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 година. Обсъдиха се и служебните разпределения и доброволни споразумения, договори за наем и аренда, разпределение на земи от Общински поземлен фонд и Държавен поземлен фонд, както и информационна система ИСУН.
На срещата присъстваха заместник областният управител Свилен Иванов, директорът на Областна дирекция по безопасност на храните Георги Дяков и Деница Гаджева - главен експерт-координатор в Национална служба „Съвети в земеделието“ - офис Русе.