Споразумение за сътрудничество подписаха в Гюргево Регионалният исторически музей в Русе, Окръжният музей „Теохари Антонеску“ в Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“. Трите институции ще си партнират, за да популяризират различни обекти на наследството в Румъния и България. Споразумението предвижда отбелязване на културни и исторически събития и съвместни дейности като изложби, презентации, конференции, проучвания и  общи проекти. Първата съвместна инициатива е посветена на 1 март и на 8 март - в изложба ще бъдат представени фотографии и декоративно изкуство на жени с различни професии.