Общинско предприятие „Спортни имоти“ се нуждае от спортни бази, които да се използват за обучение по различни видове спорт. В тази връзка предприятието ще получи част от общинския имот на закритата Гимназия по зърнопреработване с площ 9082 кв.м заедно с две сгради, ако предложението на кмета Пламен Стоилов за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имота бъде прието на сесията на 22 февруари.