Да отпадне определението „профилирани“ от наименованията на две русенски гимназии - Математическата и Английската. Това предстои да одобрят с гласуване общинските съветници на предстоящото свое заседание. Основание за това им дава член в Закона за предучилищното и училищното образование, според който двете средни училища така или иначе са профилирани, но информацията за това се съдържа в самите им названия - математическа и английска. 
Въведеното през есента на 2016 година определение за двете гимназии често водеше до объркване. Случвало се е дори учители от МГ „Баба Тонка“ да величаят гордо гимназията като „ПРИРОДО-математическа“, а неотдавна PR-специалист звънко обяви същото училище като „ПРОФЕСИОНАЛНА математическа гимназия“. 
И двете училища са известни сред русенската общественост, а и в национален мащаб, като Математическата и Английската, подчертава в своето предложение кметът Пламен Стоилов. И приканва да се възстанови „историческата справедливост“.