Община Борово ще разполага тази година с бюджет в размер на 4 922 754 лева. Той бе приет единодушно от общинските съветници на сесията в края на януари. Сред приоритетните обекти в инвестиционната програма за 2018 година са основен ремонт на залата за зрители на читалище „Искра-1898“, видеонаблюдение на възлови места в общината, изграждане на параклис и ремонт на улици. Кметът Валентин Панайотов обясни, че средствата от собствени приходи се разпределят за финансиране на общинските предприятия, дофинансиране на детска градина, ученически транспорт, читалища, здравни кабинети, дружества и клубове в общината. Той обърна особено внимание на събираемостта на приходите, като изпълнението на приходите за 2017 година възлиза на 1 077 501 лв. Панайотов благодари на всички от екипа за финансовата дисциплина, която е дала резултат във времето, като им пожела да запазят и занапред създадения конструктивен диалог и да следват начертания дългосрочен план.