„Топлофикация Русе“ продължава да отчита отлични печалби, които обаче остават на хартия, без в касата на дружеството да дойдат някакви значителни парични средства. Това става ясно от финансовия отчет на централата за изтеклата 2017 година.
Към 31 декември се отчита счетоводна печалба в размер на 7,866 млн. лева. Приходите от продажба на енергия нарастват с близо 5 млн. лева, като най-значително е увеличението на пласирания ток от кондензационната част - с 3,3 млн. лева. С 1,8 млн. лева повече е продадената топлоенергия - резултат най-вече от студената зима и значително орязаната в сравнение с миналата година програма за лоялни клиенти. Продажбата на електроенергия от топлофикационната част, която се заплаща най-скъпо, остава в рамките на миналогодишната - за около 30 млн. лева. 
Тези приходи са надлежно фактурирани и осчетоводени, но както се вижда от отчета - все още неплатени. Поради което в касата на дружеството парите продължават да са малко и оборотният капитал изглежда много скромен за мащабната дейност на централата. Нарастват единствено вземанията на „Топлофикация Русе“. Централата има да получава 78 млн. лева от клиенти (най-вече от НЕК) плюс още 7,67 млн. лева съдебни и присъдени вземания. В същото време дружеството дължи само към 72 млн. лева, от които 65 млн. на доставчици.
Тоест, ако се разплати всичко, „Топлофикация“ ще остане с резерв от около 15 млн. лева, но тъй като това не става, проблемите са налице. Русенската централа не плати нито лев по облигационната си емисия цялата минала година. Вноската за февруари 2017 г. в размер на скромните 120 986 лева е изпълнена само частично чак година по-късно - в края на януари. Като са платени само 45 000 лева. Най-лошото за клиентите на „Топлофикация Русе“ е, че няма финансов ресурс за капитална подмяна на остарялата топлофикационна мрежа, която често аварира.